Ne yapıyoruz?

Biz AHDER olarak sosyal sorumluğumuzu yerine getiriyoruz. Ülkemizi tehdit eden deprem riskine karşı belediyelerle ortak projeler yürütüyor, toplumda deprem bilinci oluşmasını amaçlıyoruz. Ülkemizin geleceği çocuklarımızda deprem bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla belediyelerle ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz.


Neden yapıyoruz?

AHDER olarak vizyonumuzu belirlerken özellikle 1999 Kocaeli Depreminin ardından deprem bölgesinde yaşanan sıkıntı ve üzüntülerin tekrarlanmaması için yapılması gerekenleri belirledik. Bu gereksinimlerin sağlanması yolunda adımlar atılması hususunu dikkate aldık. Bu bağlamda afet bilinci ve güvenli yaşam kültürü konusunda toplumumuzda var olan boşluğun doldurulması için eğitim ve seminerler düzenleyerek, bu eksikliğin giderilmesini amaçladık.

Nasıl yapıyoruz?

Çocukların hazırladığımız çalışmaları özümsemesi için onlara kitaplar hazırladık. Ayrıca eğitimlerimizde kullandığımız sunumlarımızı görsellerle destekleyerek bilgilerin pekiştirilmesini amaçladık. Hazırladığımız eğitimlerde özellikle afetler öncesi alabileceğimiz önlemler ve yapacağımız hazırlık çalışmaları, afetler sırasında yapmamız gerekenler ve sonrasında kendimiz ve çevremiz için nasıl davranırsak can ve mal kaybını en aza indiririz konularını ele aldık. Bu eğitim ve seminerlerde insan yaşamının daha kaliteli ve güvenli olmasını hedefledik.

 

Çalıştığımız belediyelerden bazıları

• Kadıköy Belediyesi

• Gölcük Belediyesi

• Değirmendere Belediyesi

• Ümraniye Belediyesi

• Göçek Belediyesi

• Kayseri Belediyesi

• Lüleburgaz Belediyesi

• Konak Belediyesi

• Bursa Büyükşehir Belediyesi

• Bandırma Belediyesi

• Bodrum Belediyesi

• Tuzla Belediyesi

• Marmaris Belediyesi

• Antalya Belediyesi

• Şişli Belediyesi

• İhsaniye Belediyesi

• İznik Belediyesi

• Koca Sinan Belediyesi