"KOBİ" tag

Afete Dirençli İşyerleri Projesi

“Afete Dirençli İşyerleri” projesinin genel amacı Türkiye’de rekabetçi ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli işgücünü artırmaktır. Bu proje ile: KOBİ’lerde çalışan personele işyerlerinde sağlıklı, güvenli ve kaliteli olarak çalışabilmelerini sağlamak amacıyla afet…

AHDER © 2019 All Rights Reserved