İyileştirme nedir?

Afetlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarının en akılcı yol ve yöntemlerle karşılanması, hayatın biran önce normale döndürülmesi iyileştirme olarak adlandırılmaktadır.

AHDER © 2019 All Rights Reserved