Depreme karşı eşyalarınızı nasıl sabitlemelisiniz?

Eşyaları Sabitlemeye Başlamadan Önce  

Deprem sırasında devrilerek, düşerek ya da kayarak risk oluşturabilecek yapısal olmayan elemanların sabitlemesine başlamadan önce bazı hazırlıkların yapılması gerekir. Tekniğine uygun bir sabitleme yapabilmek için bu işlemlere başlamadan önce şunlara dikkat edilmelidir. 

 • Sabitleme yapacağımız duvarın içinden geçen elektrik ve tesisat borularının yerini belirleyecek ölçüm cihazlarının kullanılması 
 • Sabitlenecek eşyaların ağırlığının yaklaşık olarak bilinmesi
 • Sabitlenecek eşyaların cinsine ve ağırlığına göre bağlantı elemanlarının seçimi
 • Sabitlenecek eşyaların sabitleme yerinin belirlenmesi
 • Sabitlemede kullanılacak dübel ve vidaların seçimi
 • Mobilya dolap kapakları ve çekmecelerinden kaynaklanan risklerin azaltılmasında kullanılacak sabitleme elemanlarının seçimi 

Eşyaların Ağırlığının Bilinmesi 

Sabitlemeye başlamadan önce sabitlenecek eşyaların ağırlığının yaklaşık olarak bilinmesi tekniğine uygun bir sabitleme için kullanılacak bağlantı elemanlarının, dübel ve vidaların seçiminde faydalı olacaktır. Sabitlemesi yapılacak olan eşyaları üç ağırlık grubunda değerlendirmemiz gerekir. 

 • 0 – 75 kg arası eşyalar
 • 75 – 150 kg arası eşyalar
 • 150 kg’dan ağır eşyalar

150 kg’dan ağır eşyaların sabitlemesi için bir uzmana danışılması gerekmektedir. 

Eşyaların Sabitlenmesi 

Yapısal olmayan eşyalardan kaynaklanan riskleri azaltmak için en etkili yol, deprem sırasında düşüp kayabilecek, devrilebilecek ve bu nedenle zarar görebilecek eşyaları tekniğine uygun bir şekilde sabitlemektir. Sabitlemenin uygun şekilde yapılabilmesi için temel bazı noktalara dikkat edilmelidir. Hangi eşyanın neresinden, hangi sabitleme malzemesi ile ve nereye sabitleneceğini bilmek en önemli teknik adımları oluşturur. 

Bu adımlar: 

 • Sabitlenecek eşyanın konumunun seçimi
 • Sabitlenecek eşyanın sabitleme yerinin seçimi
 • Doğru sabitleme malzemesinin seçimi ve etkin sabitleme
 • Sabitleme yapılacak yapısal veya yapısal olmayan elemanın seçimi
 • Sabitlenmiş eşyanın dengesinin korunmasıdır.

 Eşyaların Konumunun Değiştirilmesi 

Aşağıdaki konularda atılacak küçük adımlarla tehlike ve risklerin azaltılmasında büyük farklar yaratılabilir. 

 • Ağır ve yüksek eşyaları daha güvenli olacağımız alanlara taşımak
 • Sürekli oturulan mobilyaları pencerelerden uzak alanlara yerleştirmek
 • Camlardan kaynaklanabilecek risklere karşı camları film ile kaplamak ve kalın perde kullanmak
 • Raflı mobilyalarda alt raflara ağır, üst raflara daha hafif eşyalar koymak
 • Eşya fazlalığından kurtulmak

Unutmayın sizlerde evinizde ve diğer yaşam alanlarınızda alacağınız bu küçük önlemlerle sizler ve sevdikleriniz için tehlike oluşturabilecek riskleri azaltabilirsiniz.