Genel Kurul Duyurusu

Korona salgını sebebiyle iki kez ertelenmek zorunda kalan derneğimizin 8. Olağan Genel Kurul toplantısı 25/08/2023 günü saat 13:00’da Büyükdere Cad. Kuğu İşhanı No:81 Da:3 Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündemle toplanacaktır. Toplantıda ekseriyet sağlanamazsa 01/09/2023 tarihinde aynı saatte ekseriyet aranmaksızın toplanılacaktır.

GÜNDEM

  • Açılış ve başkanlık divanının seçimi İstiklal Marşının okunması
  • Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi
  • Yönetim Kurulu kesin hesap durumu, faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporunun okunması
  • Okunan raporlar hakkında görüşlerin bildirilmesi
  • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi
  • Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun Seçilmesi
  • Tahmini bütçenin oylanması
  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış