Belediye Çalışmaları

Yaklaşık bir yıldır sürdürülen hazırlık çalışmalarının sonunda Eylül 2003 tarihinde Dernekler Masasına yapılan müracaatla AHDER (Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği) yasal kuruluşunu tamamladı. Ancak, AHDER çatısı altında sürdürülecek olan faaliyetlerin, 1999 Marmara depreminden başlayan bir süreç içinde giderek geliştiğini ve güçlendiğini belirtmeliyiz.

İlk çalışmalarımız, 1999 Marmara Depreminde hasar gören il ve ilçelere çeşitli biçimlerde müdahale ve yardım organizasyonları olarak başladı.Ülkemizde afet ve deprem bilincinin neredeyse hiç olmadığı acı gerçeğinin ortaya çıkmasıyla birlikte , afet bilincinin ve eğitiminin özellikle okul çağı çocukları başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine verilmesi yol ve yöntemlerini de araştırıp geliştirerek sürdü.

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın çaba ve katkılarıyla topluma sesini duyuran çalışmalar, UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından uygulamaya konulan ve SDC İsviçre Kalkınma Teşkilatı tarafından desteklenen “Afetlere Hazırlık ve Afetlerin Önlenmesi için Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi” projeleri ile birleşerek daha etkin ve yaygın olarak devam etmiştir.

Belediyelerimizle birlikte afetlere hazırlık, çevre bilinci ve ilk yardım konularında eğitimler düzenliyoruz.

AHDER olarak, sosyal sorumluğumuzu yerine getiriyoruz. Ülkemizi tehdit eden deprem riskine karşı belediyelerle ortak projeler yürütüyor ve toplumda afet bilinci oluşmasını amaçlıyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızda afet bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla belediyelerle ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye çapında birçok belediye ile gerçekleştirdiğimiz eğitimler çerçevesinde hem belediye çalışanlarımıza hem de belediyelerimizin sınırları içinde yaşamakta olan halkımıza güvenli yaşam kültürünü anlatıyoruz.

Özellikle 1999 Marmara Depremi’nin ardından deprem bölgesinde yaşanan sıkıntı ve üzüntülerin tekrarlanmaması için yapılması gerekenleri belirledik. Bu gereksinimlerin sağlanması yolunda adımlar atılması ve afet bilinci ile güvenli yaşam kültürü konusunda toplumumuzun bilinçlendirilmesi için eğitim ve seminerler düzenleyerek, bu eksikliğin giderilmesini amaçladık.

Bu eğitimler sonucunda her belediyede afet yönetim ekiplerinin oluşturularak acil durumlarda aktif rol alması hedeflenmektedir. Hazırladığımız çalışmaları çocukların da özümsemesi için, onlara özel eğitim kitapları, oyun CD’leri, tiyatro oyunları hazırladık. Hazırladığımız eğitimlerde özellikle afetler öncesi alabileceğimiz önlemleri ve yapacağımız hazırlık çalışmalarını aktarıyoruz. Eğitimlerimizde, tüm katılımcılarla afetler sırasında yapmamız gerekenleri ve sonrasında göstermemiz gereken doğru davranış biçimlerini paylaşıyoruz.

Çalıştığımız Belediyeler