Hakkımızda

Hikayemiz;
1999 Marmara depreminde hasar gören bölgelere, çeşitli müdahaleler ve yardım organizasyonları ile başlayan çalışmalarımız, ülkemizde afet ve deprem bilincinin neredeyse hiç olmadığı acı gerçeğinin ortaya çıkmasıyla birlikte afet bilincinin ve eğitiminin özellikle okul çağı çocukları başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması yöntemlerinin araştırılıp geliştirilmesiyle sürdü.
Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın çaba ve katkılarıyla topluma sesini duyuran çalışmalarımız, UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından uygulamaya konulan ve SDC İsviçre Kalkınma Teşkilatı tarafından desteklenen “Afetlere Hazırlık ve Afetlerin Önlenmesi için Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi” projeleri ile birleşerek daha etkin ve yaygın olarak devam etti.
Amacımız, her afette tekrarlanan ve bilgi eksikliği, ilgisizlik, afete hazırlık çalışmalarında yetersiz kalma gibi nedenlerle maddi ve manevi kayıplara sebep olan afet etkilerinin azaltılmasında topluma faydalı olmaktı. Her geçen gün eğitimlerimizi geliştirdik, uzman kadromuzu genişlettik ve eğitimlerimiz tüm dünyaya yayıldı.
Zamanla eğitimlerimize ve yayınlarımıza gelen talepler çalışmalarımızı bir dernek çatısı altında toplama gerekliliğini ortaya çıkardı ve 2003 yılında resmi olarak Türkiye’nin alanında ilk Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği olarak yolumuza devam ettik.

AHDER Olarak;

Ülke çapında, afetlere karşı tüm girişimleri birleştirmekte, afet bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini artırmaya yönelik her türlü üretim ve birikime destek olmakta ve toplumsal fayda için risk-zarar azaltma çalışmalarını planlayıp uygulamaktayız.
Dünya çapında, afet bilincinin artırılması alanındaki tüm çalışmalarda özel-kamu kuruluşları ve STK’lar arasında işbirliği ve eşgüdümlü çalışmaların geliştirilmesini sağlamaktayız.

Ekim 2001

Bursa ve İznik’te ‘’Gençlik ve Afet Eğitimi’,Afet Yönetiminde Gençliğin Rolü‘’ seminerleri verildi.

Ekim 2001

Adapazarı’nda toplam 400 öğretmene ve Adapazarı Sanayi ve Ticaret Odası’ndan 50 işadamına eğitim verildi.

Ocak 2002

Çanakkale’de işadamlarına, öğretmenlere, doktorlara ve kamu görevlilerine yönelik bir dizi bilgilendirme toplantıları yapıldı. 256 öğretmene Temel Afet Bilinci eğitim seti ve sertifikası verildi.

Ocak 2002

Bursa’da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin eğitimini hedefleyen seminer verildi.

Şubat 2002

Bursa’da, Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği,Kızılay,İtfaiye Daire Başkanlığı,Odalar ve Uludağ Üniversitesi ile birlikte, halkın doğal afet, yangın ve günlük yaşamdaki olası kazalara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak için eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını kapsayan”Aile Afete Hazırlık Projesi” başlatıldı.

Şubat 2002

Çanakkale Afet Yönlendirme Kurulu yeniden yapılandırıldı.

Mart 2002

Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep illerinde öğrencilere, kamu personeline ve öğretmenlere eğitimler verildi.

Mart 2002

Zihinsel engelli çocuklara,ailelerine ve eğitmenlerine sonra da ortopedik engellilere yönelik eğitimler verildi.

Nisan 2002

Yaklaşık olarak 6000 öğrenciye,3000 kamu personeline ve 4000 öğretmene ulaşıldı ve 7000 adet eğitici el kitabı,eğitim el kitabı,bilgi kartından oluşan eğitim seti, 6000 adet Afacan Dünya ve 6000 adet bilgi kartı dağıtıldı.

Mayıs 2002

Antalya’da toplam 400 kamu çalışanına,600 öğretmene ve 1500 öğrenciye Temel Afet Bilinci ve eğitici eğitimleri verildi.Öğrencilere 1500 Afacan Dünya ve Bilgi Kartı,1000 adet eğitici el kitabı ve eğitim seti dağıtıldı.

Haziran 2002

İzmir Karşıyaka’da Valilik, Belediye, İtfaiye, Kızılay, Kızılhaç, Milli Eğitim Müdürlüğü, Ege Ordu Komutanlığı, basın ile işbirliği ve geniş halk, öğrenci katılımı ile yaklaşık 100 000 kişinin katıldığı deprem tatbikatına destek verildi.

Haziran 2002

Gümüşhane’de 400 öğrenciye ve kamu personeli, öğretmen, asker ve sivil savunma ekip üyelerinden oluşan 450 kişilik bir gruba eğitimler verildi.