“AHDER olarak; Ülkemizde deprem başta olmak üzere tüm afetlerin neden olduğu kayıpların azaltılmasını amaçlıyoruz. Hedefimiz; insan hayatını ve mal varlığını etkileyen uzun vadeli risklerin en aza indirgenmesine yönelik,  bugüne kadar yapılmış olan eğitim çalışmalarının çok daha geniş kitlelere ulaşması.  Gelin bu hedefe ulaşmakta hepimiz el ele çalışalım.”