Kentsel gelişme nedir?

Bir ülkede, kentsel nüfusun artması, kentlerin çoğalması ve bayındır duruma getirilmesi süreci kentsel gelişme olarak tanımlanmaktadır.

AHDER © 2019 All Rights Reserved