Kritik alt yapı nedir?

Kamu hizmetleri, ulaşım, haberleşme, sağlık tesisleri ile elektrik, su, kanalizasyon gibi teknik altyapı tesislerine verilen genel ad.

AHDER © 2019 All Rights Reserved