Odak derinliği nedir?

1. Deprem enerjisinin açığa çıktığı noktanın yeryüzüne olan en kısa uzaklığı. 2. Kırılan fayın derinliği.

AHDER © 2019 All Rights Reserved