Risk yönetimi nedir?

Afet riskinin azaltılabilmesi için genel politika ve stratejik planlarla, uygulama planlarının hazırlanması ve hayata geçirilmesi.

AHDER © 2019 All Rights Reserved