Günün fotoğrafı: Resifteki su altı heykeli

Bu su altı heykeli, Meksiko’daki Manchones Resifi’nde 8 m derinlikte bulunuyor.

su altı heykeli

Heykelin adı olan “Anthropocene”, terim olarak “insan aktivitelerinin ekolojik sistem üzerindeki etkileri” anlamına geliyor. Jason de Caires Taylor adlı su altı heykeltraşı tarafından yapılmış.

AHDER © 2019 All Rights Reserved