Afete maruz bölge nedir?

Deprem, yangın, sel, heyelan, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlere uğramış olduğu veya uğrayabileceği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teknik elemanlarınca tespit edilen ve afete maruz olduğu Başkanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan bölge afete maruz bölge olarak adlandırılır.