Hiposantr (iç odak) nedir?

1. Yer içerisinde deprem enerjisinin ortaya çıktığı nokta. 2. İç merkez. Aslında odak noktası, bir nokta değil bir bölgedir; ancak uygulamalarda nokta olarak kabul edilmektedir.