Depreme hazırlık ile ilgili verdiğimiz eğitimler

  • Arama ve Kurtarma Eğitimi:

Afet ve acil durum sonrasında profesyonel ekipler bölgeye ulaşana kadar, ilk müdahalenin yapılabilmesi için temel müdahale bilgi ve becerileri hakkında bilgi edinerek; ekiplerin akılcı, etkili ve çabuk çözümler üretebilmeleri için gerekli konularda bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla verilen Deprem Arama ve Kurtarma Eğitimi’nin içeriği:

  • Uygulamalı Deprem Tatbikatı Eğitimi:

Acil Durum Planları’na uygun olarak deprem sonrasında neler yapılması gerektiğinin pratiğini yapmak, eksikler ve geliştirilmesi gereken konuları görmek ve bunlardan ders alıp gerçek olaylara hazırlıklı olma amacıyla verilen Uygulamalı Deprem Tatbikatı Eğitimi’nin içeriği: