Temel Afet Bilinci eğitimi, afete hazırlık, depreme hazırlık

Temel Afet Bilinci Eğitimi’nin amacı,  bireylerin yaşadıkları ortam ve çevrelerindeki tehlikelerin ve buna bağlı risklerin  farkına varmalarını sağlayarak, afetlere karşı aile afet hazırlık planı yapmak gibi deprem öncesi yapılması gereken hazırlıklar konusunda bilgilendirmek ve afet anında doğru davranış modellerini benimsetmektir. Eğitimin içeriği: