Yangın Eğitimleri

  • Temel Yangın Bilinci Eğitimi

Herhangi bir yangın riskine karşı; temel yangın kavramlarını öğrenerek; yangını algılama, önleme ve müdahalede kullanılacak ekipman, malzeme ve sistem kullanımı ile ilgili farkındalığın oluşmasını sağlamak amacıyla verdiğimiz Temel Yangın Bilinci Eğitimi’nin içeriği:

  • Yangın Tatbikatı Eğitimi

Acil Durum Planları’na uygun olarak yangın durumunda neler yapılması gerektiğinin pratiğini yapmak, eksikler ve geliştirilmesi gereken konuları görmek ve bunlardan ders alıp gerçek olaylara hazırlıklı olmak amacıyla verdiğimiz Yangın tatbikatı Eğitimi’nin içeriği: