AHDER Olağan Genel Kurul İlanı

AFETE HAZIRLIK VE DEPREM EĞİTİMİ DERNEĞİ (AHDER) OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

İlan Tarihi:03.12.2018

Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurul toplantısı  22/12/2018  günü saat 13:00’da Büyükdere Cad. No:81 Da:1 Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündemle toplanacaktır.

Toplantıda ekseriyet sağlanamazsa 29/12/2018 tarihinde aynı saatte ekseriyet aranmaksızın toplanılacaktır.

GÜNDEM

  • Açılış ve başkanlık divanının seçimi İstiklal Marşının okunması
  • Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi
  • Yönetim Kurulu kesin hesap durumu, faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporunun okunması
  • Okunan raporlar hakkında görüşlerin bildirilmesi
  • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi
  • Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun Seçilmesi
  • Tahmini bütçenin oylanması
  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış

 

AHDER © 2019 All Rights Reserved