AHDER Olağan Genel Kurul İlanı

Tamamlanan Genel Kurulumuzda

Sayın Ersin Satı yeniden Genel başkanlığa seçilirken yönetim kurulumuz Orhan Kocaman, Ümit Deniz , Olcayto Satı ve Enes Subaşı’dan teşekkül etmiştir. Gerçekleşen 7. olağan genel kurulda seçilen yeni yönetimimizin derneğimize ve   ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

AFETE HAZIRLIK VE DEPREM EĞİTİMİ DERNEĞİ (AHDER) OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

İlan Tarihi:03.12.2018

Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurul toplantısı  22/12/2018  günü saat 13:00’da Büyükdere Cad. No:81 Da:1 Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündemle toplanacaktır.

Toplantıda ekseriyet sağlanamazsa 29/12/2018 tarihinde aynı saatte ekseriyet aranmaksızın toplanılacaktır.

GÜNDEM

  • Açılış ve başkanlık divanının seçimi İstiklal Marşının okunması
  • Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi
  • Yönetim Kurulu kesin hesap durumu, faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporunun okunması
  • Okunan raporlar hakkında görüşlerin bildirilmesi
  • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi
  • Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun Seçilmesi
  • Tahmini bütçenin oylanması
  • Dilek ve temenniler
  • Kapanış