"sel" tag

Yerleşim alanlarında doğal tehlike kaynaklarına bağlı riskler nelerdir?

Yerleşim alanlarındaki doğal tehlike kaknaklarından ülkemizi en çok tehdit edenler, depremler ve sellerdir. 1930’lardan beri en fazla can ve mal kaybı; deprem ve seller nedeniyle olmuştur. Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Yerleşim alanlarında doğal…

Yapılaşmaya uygun olmayan zeminde yerleşmenin tehlikeleri nelerdir?

Doğal afetler, hiçbir yapılaşma olmadığı zaman tehlike oluşturmazlar. Ama üzerlerinde çeşitli yapılaşmalar olduğu zaman çeşitli tehlikeler oluşabilir. Örneğin sel yatakları üzerindeki binalar sular altında kalabilir. Prof. Dr. Handan Türkoğlu, yapılaşmaya uygun olmayan zeminlere…

AHDER © 2019 All Rights Reserved