Yerleşim alanlarında doğal tehlike kaynaklarına bağlı riskler nelerdir?

Yerleşim alanlarındaki doğal tehlike kaknaklarından ülkemizi en çok tehdit edenler, depremler ve sellerdir. 1930’lardan beri en fazla can ve mal kaybı; deprem ve seller nedeniyle olmuştur.

Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Yerleşim alanlarında doğal tehlike kaynaklarına bağlı riskleri anlatıyor.