Afet tıbbi ilkyardımı nasıl yapılır?

Afetlerdeki ilkyardım, normal zamanlarda birkaç kişiye uygulanan ilkyardımla aynı temel ilkelere (teşhis, tedavi ve taşıma] dayanmaktadır, fakat ortada çok sayıda afetzede olmasından dolayı bazı farklılıklar söz konusudur. Afetlerde tıbbi ilkyardım için bilinmesi gerekenler:

 • Yaşam kurtaran önlemler (örneğin; solunum durmuşsa hava yolunun açılması, kanama varsa kanama kontrolünün yapılması ve durdurulması, şok müdahalesinin öğrenilmesi ve uygulanabilmesi]
 • Çok sayıda kazazede arasında öncelik belirlemede kullanılacak teşhis tekniği
 • Yaralıların durumlarına göre sınıflandırılabilmeleri için solunum, dolaşım ve bilinç değerlendirme tekniği
 • Taşıma yöntemleri

 Mümkünse, triaj için şu kişiler görevlendirilmelidir:

 • En az iki kişi acil yaralılar için
 • En az iki kişi beklemeli yaralılar için
 • En az iki kişi psikolojik destek için 

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Tedavi atanında ambulans için giriş noktası oluşturul­malıdır.
 • “Acil” ve “beklemeli” yaralılar için tedavi alanları oluşturulmalıdır.
 • Eğer yeterli personel varsa ayrı bir psikolojik ilkyardım yeri oluşturulmalıdır.
 • Psikolojik travma geçiren kişiler, fiziksel olarak yaralanmış kişilerden ayrı yerde bulundurulmalıdır.
 • Yaralıların yerleri belli ise, yerleri ve durumları mutlaka takım liderine bildirilmelidir.
 • Telsiz veya telefon kullanırken, ölü ya da yaralı kişilerin isimleri söylenmemelidir.