“Afet zararlarının azaltılmasında yerel yönetimler aktör olmalı”

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Adana-Ceyhan ‘da 27 Haziran 1998 günü meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin yıldönümünde önemli açıklamalarda bulundu.

30 Haziran 2011, AHDER-  Dr. Mehmet Tatar, “Türkiye bir deprem ülkesidir; artık bunu biliyoruz. Her yıl ülkemizin değişik köşelerinde ortalama 3 adet yıkıcı deprem meydana gelmektedir ama çoğumuz bunları hatırlamayız bile. Sadece canımızı yakanları hatırlarız. 27 Haziran 1998’de meydana gelen Ceyhan depremini belki de bunun için unutamıyoruz” dedi.
Afet zararlarının azaltılması sürecinin önemli bir aktörünün yerel yönetimler olduğunu vurgulayan Tatar, şöyle devam etti: “Deprem riski yüksek alanlardaki belediyelerden ve valiliklerden başlamak üzere yerel yönetimlerin teknik alt yapısını ve personel durumunu güçlendirmek, başta jeoloji mühendisi olmak üzere teknik personel istihdamını arttırıcı önlemler almak, afetlere karşı hizmet içi eğitim çalışmaları organize etmek gereklidir. Modern toplumlar bu tür doğal afetlerde hasarların nedenlerini araştırdıktan sonra elde edilen bulgulara göre tedbirlerini alır ve hatalar telafi edilir. Benzer afetler tekrarladığında da benzer hasarlar asla meydana gelmez. Ülkemizde ise ne yazık ki durum böyle değildir.