Arkeolojik kültürel değerlerin korunması seminerleri başlatılıyor

Akdeniz Belediyesi  ile Arkeo – Sev Platformu tarafından Akdeniz İlçesi İlköğretim Okullarında  “Arkeolojik Kültürel Değerlerin Korunması Seminerleri” Başlatılıyor…  İlk seminer 18 Ekim’de Ahmet Mete Işıkara İlköğretim Okulunda…

18 Ekim 2011, AHDER- “Deprem Dede” olarak bilinen, Mersin’li olan AHDER Onursal Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara yazılı bir mesajla, kendi adını taşıyan “Ahmet Mete Işıkara İlköğretim Okulu”ndaki seminere katılamadığı için üzüntüleriyle birlikte desteğini iletti…

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesindeki İlköğretim çağı çocukları arasında, “Arkeolojik Kültürel Değerlerin Korunması” başlığı altında, insanlık geçmişine ait tarih ve kültür varlıklarının tanınması ve korunması bilincinin geliştirilmesini amaçlayan bir eğitim kampanyası başlatılıyor.

Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan “Tırmıl Tepe Höyüğü Arkeo-Park Projesi” için  ortak bir çalışma yürütmekte olan Akdeniz Belediyesi ile Arkeo – Sev Projesi Sivil Girişimi tarafından, interaktif sunumlu seminer çalışmaları 18 Ekim’de başlatılarak  27 Aralık 2011 tarihinde sonlandırılacaktır.

Akdeniz İlçesinde 12 Okul, 18 750 Öğrenci, 35 000 Yetişkin..
Arkeolojik kültür varlıklarının değerlerini tanıtma ve arkeolojik tahribata karşı koruma bilincini geliştirme amacı taşıyan eğitim seminerleri, gönüllü eğitmenler tarafından, 38 farklı oturum halinde, bünyelerinde yaklaşık 18 750 öğrenci bulunan,  Akdeniz ilçesine bağlı 12  İlköğretim okulunda verileceği belirtildi.
Bu eğitim etkinliği, Akdeniz ilçe genelindeki toplam öğrenci sayısının yaklaşık olarak 1/5’lik bir kesimini konu edinmekte olduklarını ve dolaylı olarak ilçenin bu orandaki bir “öğrenci velisi” toplamına da ulaşabilme yolları bulmayı umduklarını bildirdiler.
Seminer Verilecek  12 Okul
Akdeniz Belediyesi ve Arkeo-Sev Sivil Platformu tarafından eğitim verilecek okullar, tarih sırasına göre şöyle olacak:
Ahmet Mete Işıkara İ.Ö.Okulu, Cengiz Topel İ.Ö.Okulu, Fatih İ.Ö.Okulu, Hatice Uluğ İ.Ö.Okulu, Mithatpaşa İ.Ö.Okulu, Ahmet Şimşek İ.Ö.Okulu, Üç Ocak İ.Ö.Okulu, Hürriyet İ.Ö.Okulu, İleri İ.Ö.Okulu, Celile Öner İ.Ö.Okulu, Gazi Paşa İ.Ö.Okulu, Mehmet Fatih Deveci İ.Ö.Okulu.
Hedef Kitle’ye İnteraktif Görsel Sunum
Akdeniz Belediyesi ile Arkeo – Sev Gönüllülerinin ortak projesi olarak gerçekleşecek olan bu eğitim çalışmasında, İlköğretim okullarındaki 4. ve 5. sınıf öğrencileri, kampanyanın öncelikli hedef kitlesi olarak belirlendiği duyuruldu.
Arkeoloji’nin en genel tanımlarının yapılarak başlanacağı sunumlarda tarihsel varlıklar, antik kentlerden görünümler ve antik Kilikya’nın önemli bir parçası olarak Mersin’in günümüzden  9000 yıl kadar geriye giden neolitik dönem tarihi hakkında genel ön bilgiler de verileceği kaydedildi.
Soru-yanıt özellikli bu sunumlarda arkeolojik varlıkların tüm insanlığın kültür emanetleri olarak korunmasının önemi ve gereğinden yola çıkılarak, öğrencilere farklı türdeki arkeolojik tahribatlara karşı korumacılık anlayışı kazandırılmaya çalışılacağı ve Akdeniz ilçesinde, 18 Ekim – 27 Aralık 2011 tarihleri arasında  yürütülecek bu eğitim kampanyasının amacı, öğrencilere bir arkeoloji eğitimi vermek değil; sunum boyunca verilecek temel yanıtlar yoluyla, İlköğretim çağındaki çocuklarda arkeolojik emanetlere, tarihi ören yerlerine karşı özel bir ilgi ve koruma duygusu oluşturabilmek olduğu bildirildi.
Seminere Katılan Her Öğrenciye Katılım Belgesi
Bu amaç doğrultusunda, öğrenciler ile kültürel varlıklar arasında bir sevgi bağlantısı oluşturabilmek ve bu bağı anımsanabilir kılmak için, seminerin sonunda, katılımcı tüm öğrencilere, isimlerinin yazılı olduğu özel bir “Katılım Belgesi” verileceği duyuruldu.
Teorik Sunumdan Müze ve Ören Yeri Gezi Uygulamasına
Bu teorik kampanyanın tamamlayıcı parçası olarak, öğrenciler için müze ve örenyeri gezilerinin düzenlenebilmesi, bir hedef olarak belirlenmiştir. İlköğretim öğrencilerinin müze ziyaretleri, aynı zamanda, “Mersin’e yeni bir ,arkeoloji müze binası” isteğine verilmiş bir desteği de ifade edeceğini duyuran Arkeo – Sev Platformu  açıklamasına şunları da ekledi; “2011-2012 öğretim yılının ikinci yarısında,  Tırmıl Tepe Höyüğünün  tanıtımına özel ağırlık vermenin önemine inanıyoruz. Umuyoruz ki, önümüzdeki dönemde, Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Tepe höyüğünde, “arkeo-park projesi” uygulanmaya başlanmış olacaktır.” diye belirtti. Arkeo – Sev Platformunu biz de bu projelerinde AHDER olarak sonuna kadar destekliyoruz.
“Deprem Dede”den Arkeolojik Eğitime Destek
Bu eğitim etkinliği dolayısıyla, “Ahmet Mete Işıkara İlköğretim Okulu”nda verilecek olan ilk seminerde, sayın AHDER Onursal Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın da aralarında bulunmasını kendilerinden rica etmişlerdi fakat  yoğun çalışmaları nedeniyle aralarına katılamayan, özel bir mesaj ileterek, bu etkinliklere desteğini esirgemeyen  sevgili Başkanımız , sayın “Deprem Dede”mize, bütün öğrenciler ve velileri adına teşekkürlerini ilettiler.
Sayın Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın “Ahmet Mete Işıkara İlköğretim Okulu’na ve diğer okulların tüm öğrencilerine mesajı: