Aydın’da elle beton dökmek yasak

Aydın’da 2008 yılında alınan karar gereği 1 Haziran ile 15 Eylül arasında sabah 09.00 ile öğleden sonra 17.00 saatleri arasında beton dökülmesi yasaklanması uygulamasına bu yıl da devam edilecek.

Deprem bölgesinde yer alan Aydın’da Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nün denetimi altında inşa edilmekte olan tüm binaların yapımı sırasında yürürlükte olan Teknik Mevzuat hükümlerine göre imalat yapılması için özen gösteriliyor.

Aydın’da alınan deprem önlemleriyle ilgili olarak Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen ve telafisi mümkün olmayan büyük acılara sebep olan Marmara depreminden sonra, ilimizin de birinci derece deprem bölgesinde bulunmasından dolayı, olması muhtemel depremlerde can ve mal güvenliğini sağlamak, kaynak israfına neden olan plansız ve kalitesiz yapıaşmayı önlemek, depreme dayanıklı çağdaş norm ve standartlarda yapı üretmek, denetimsizlik, bügisizlik, eğitimsizlik ve diğer sebeplerden ötürü kalitesiz yapı yapılmasını önlemek, yapı üretiminde kusur, ihmal ve yetersizliği tespit edilen yapı sorumlularına karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce, yapılaşmadaki uygulamaya yönelik bir dizi önlemlerin alınması sağlanmış olup, bu önlemlerin kapsamının genişletilmesi ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir. Bu sayede, gerçek anlamda yapılaşma denetimi sağlanmış olacak ve artık depremlerde ağır faturalar ödememize gerek kalmayacaktır” denildi.

Bu kapsamda öncelikle yapıların deprem dayanımınını etkileyen en önemli yapı malzemelerinden biri olan betonun ilgili mevzuat ve proje standartlarını sağlaması amacıyla denetlendiği kaydedilen açıklamada, “2000 yılından itibaren ilimiz idare hudutları içinde inşa edilecek bütün binalarda elle beton dökümü yasaklanarak, Hazır Beton kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. Konuyla ilgili uygulamanın takibi de titizlikle yapılmaktadır.

Ayrıca ilimizdeki ortalama hava sıcaklıkları istatistiklerine göre, beton döküm standartlarında normal hava koşulu olarak öngörülen hava sıcaklığı sınırlarının üzerinde seyretmekte olup, bazı teknik önlemler alınmadan beton dökülmemesi gerekmektedir. Bu nedenle, projesine uygun gerekli beton standardının sağlanarak daha kaliteli ve mevzuata uygun yapılar üretilebilmesi amacıyla, 2008 yılından itibaren, ilimiz idare hudutları içinde 1 Haziran ile 15 Eylül arasında sabah 09.00 ve öğleden sonra 17.00 saatleri arasında beton dökülmesi yasaklanmış olup, bu husustaki uygulamanın takibi de Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce titizlikle yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.