Bugün 11 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

Dünya Göçmen Kuşlar Günü’nün 2013 teması “göçmen kuşlar için ağ oluşturmak”

dünya göçmen kuşlar günü 2013

“Göçmen kuşlar için ağ oluşturmak” olarak belirlenen 2013 teması, göç yolları üzerindeki bölgelerin ve onlar arasındaki bağlantıların önemini vurguluyor. Yukarıda gördüğünüz 2013 posteri de temayı çok iyi açıklıyor.

Posterdeki noktalar neyi temsil ediyor?

Göçmen kuşlar, göç rotaları boyunca inanılmaz mesafeler katedebiliyor. Bu mesafeler bazen 10 binlerce kilometreyi bulabiliyor. Posterde görülen birbirine çizgilerle bağlı noktalar ise kuşlar için birer “atlama taşı”. Başka bir deyişle bu noktalar; dinlenme, beslenme, üreme ve kışı geçirme amaçlı kullanıldığı için önemli.

Kuşlar için hayati öneme sahip bu bölgeler, tahmin edeceğiniz üzere insan aktiviteleri nedeniyle tehdit altında, hatta kuşların ölümüne neden olabilecek riskler de taşıyorlar. Arazi ıslah çalışmaları ve ormanları yok etme gibi direkt aktivitelerin yan sıra, iklim değişlikliği gibi direkt olmayan unsurlar da habitatın bozulmasına neden oluyor. “Atlama taşı” niteliğindeki bu önemli bölgelerin pek çoğu zaten büyük çaplı zarar gördü ya da tamamen kaybedildi. Göçmen kuşları korumak için elde kalan son bölgelerin büyük bir titizlikle korunması gerekiyor.

Bu yıl aynı zamanda iletişim ağı kurmanın önemi vurgulanıyor

2013 yılı teması aynı zamanda; devletler, sivil toplum örgütleri ve göçmen kuşları korumaya kendini adamış bireyler ya da topluluklar arasındaki iletişim ağının önemini de vurguluyor. Tek bölgedeki koruma çalışmalarının bir başka bölgenin kaybedilmesiyle sonuçlanabileceği gerçeğinden yola çıkılarak, global bir iş birliği yapılma zorunluluğunun altı çiziliyor.