Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) teminat bedelleri yenilendi

Zorunlu deprem sigortası tarife ve talimatı yeniden belirlendi. Talimata göre, 2011 ‘de zorunlu deprem sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri yeniden tespit edildi. 2000’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı da yürürlükten kaldırıldı, yeni düzenleme 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek.

  • Metrekare bedelleri; çelik, betonarme ve karkas yapılar için 590 TL, yığma ve kagir yapılar için 425 TL, diğer yapılar için 220 TL olacak.
  • Prim, sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre bu tarife uygulanmak suretiyle bulunan tutara 10 TL eklenerek hesaplanacak.
  • İstanbul dahilinde bulunan rizikolar için bu tutar 15 TL olarak uygulanacak. Ancak ödenecek primin asgari tutan, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre herhangi bir ayrım yapılmaksızın 25 TL olacak.
  • Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, tarife fiyatları üzerinden yüzde 20 indirim yapılacak.
  • Poliçe süresinin sonunda sigortanın 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden ayrıca yüzde 20 oranında indirim gerçekleştirilecek.Deprem bölgeleri ayrımmda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan  “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” esas alınacak.
  • Yetkili sigorta şirketleri, bu tarife ve talimatlara göre belirlenen prim tutarını peşin tahsil ediyor. Getirilen düzenlemeyle prim tutarının, taksitler Kuruma yansıtılmamak koşuluyla kredi kartı veya başka şekilde finansal kuruluşlarca taksitlendirilmesi de mümkün olabilecek.
  • Bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 150.000 TL oldu.