Denizler korunuyor!

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun, Saros Körfezi’ni Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan eden kararının 22 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.Bakanlar Kurulu kararıyla 14 olan Özel Çevre Koruma Bölge sayısının, 15’e yükseldiğini, böylece özel çevre koruma bölgelerinin kıyı ve denizalanı büyüklüğünün 73 bin hektar artırıldığını ifade etti.

07 Temmuz 2011, AHDER- Saros Körfezi ve kıyılarının jeomorfolojik, peyzaj, ekolojik, floristik, biyogenetik ve turistik özelliklerinin bozulmadan korunması maksadıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini belirten Eroğlu, böylece Türkiye’nin, Akdeniz’in en büyük deniz koruma alanına sahip ülkesi konumuna yükseldiğini vurguladı.

Ege Denizi’nin en tuzlu kesimlerinden birini oluşturan Saros Körfezi’nde karmaşık girdaplar çizen akıntılar görüldüğünü ifade eden Eroğlu, bu akıntılar sebebiyle Saros’un kendi kendini temizleyen bir körfez olduğuna, dünyada bu özelliğe sahip 5 körfez bulunduğunu vurguladı. Körfezin, suların yüksek oksijen içeriği ve körfeze dökülen akarsuların getirdiği bol besin tuzları sebebiyle tür bakımından zengin olduğunu belirten Eroğlu, körfezin 144 çeşit balık, 78 tür deniz bitkisi ve 34 tür süngere ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının, Saros Körfezi’ni cazibe merkezi haline getirmek için yürüttüğü çalışmaların devam ettiğini bildiren Eroğlu, şunları belirtti: “Bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenerek hayata geçirilmektedir. Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesindeki faaliyetleri yürütmek üzere Çanakkale Alan Yönetim Birimi kurularak, birimin başına 18 Mart Üniversites’inden bir öğretim görevlisi getirilmiştir.Bölgede deniz alanı su kalitesi izleme çalışmaları 5 istasyonla sürekli yapılacak olup, bölge belediyelerinin altyapı faaliyetleri gözden geçirilmiş, eksik olan katı atık aktarma merkezleriyle alakalı ekipman temini çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca vahşi çöp depolama alanlarının rehabilitasyon çalışmaları da bütün hızıyla sürdürülmektedir.” diye belirtti.