Deprem Danışma Kurulu 3.kez toplanıyor

Türkiye’nin depremselliğine ilişkin önceliklerin değerlendirileceği ve “Ulusal Deprem Stratejisinin Hazırlanması” konusunda çalışmaların inceleneceği “Deprem Danışma Kurulu” Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda 25 Eylül Cumartesi toplanıyor.

24 Eylül 2010, AHDER- İlk toplantılarını13-14 Mart’ta gerçekleştiren Deprem Danışma Kurulu,  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda(AFAD) “Deprem Danışma Kurulu Toplantısı’nın üçüncüsü gerçekleştirilecek. Toplantıda Türkiye’nin depremselliğine ilişkin önceliklerin değerlendirilecek ve “Ulusal Deprem Stratejisinin Hazırlanması” konusunda çalışmalar incelenecek.

Deprem Danışma Kurulu üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerden katılan 70 kişilik bir heyet tarafından hazırlanan raporun değerlendirileceği toplantı 25 Eylül Cumartesi günü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkez Binası’nda yapılacak.
Toplantıya, kurul üyelerinin yanı sıra Türkiye Kızılay Derneği, TÜBİTAK, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, DPT, Deprem Mühendisliği Birliği, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Türkiye Deprem Vakfı temsilcileri ile farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin katılacak.

Kurul üyeleri TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nükhet Yetiş, Türkiye Kızılay Derneği Başkanı Tekin Küçükali, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’ndan Dr. Bekir Tüzel, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, MTA Genel Müdürü Mehmet Üzer, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mithat Fırat Özer, Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Koçyiğit, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derin Ural’dan oluşuyor.

Strateji çalışmalarını yıl sonuna kadar sürdürecek olan Kurul,  Aralık ayında yapılacak olan 2010 yılının son Deprem Danışma Kurulu toplantısında “Ulusal Deprem Stratejisi” açıklamayı planlıyor. 
Kurul, Ulusal Deprem Konseyi’nin 2007’de somut bir gerekçe gösterilmeden kapatılmasının ardından ulusal çapta depreme ilişkin önlemlerin tartışılacağı ilk oluşum olma özelliği taşıyor.