Deprem Danışma Kurulu İTÜ’de toplandı

Afet Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, deprem araştırmalarının sadece belirli kentlerde değil Türkiye’nin tüm riskli alanlarında yoğunlaştırılması gerektiğini bildirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlük Binasında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 12-13 Mart tarihinde düzenlenen Deprem Danışma Kurulu’nun  2010 yılı birinci toplantısında deprem bölgeleri haritasının revizyonu ve bölgesel deprem tehlike haritalarının oluşturulması, İstanbul ve çevresinin depremselliğine ilişkin çalışmalar, ulusal deprem stratejisi yaklaşımları ve yapılması gereken diğer faaliyetlerin ele alındı.

Ersoy, Deprem Danışma Kurulu üyelerinin, Türkiye’nin depremselliğine ilişkin öncelikleri değerlendirip, kurumsal faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunduklarını ifade etti.

Toplantıda alınan kararlar özetle şöyle:

Elazığ’da deprem tehlikesi yüksek alanlardan başlamak üzere konutların depreme dayanıklı bina standartlarına uygun hale getirilmesi ve yenilenmesine yönelik projeler geliştirilicek; kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verilerek, yetkin mühendislik sistemi hayata geçirilecek; yapı denetim sistemi yeniden düzenlenerek, zorunlu deprem sigortası sistemi yayınlaştırılarak işlevsel hale getirilecek; deprem konusunda yapılan veya yapılacak olan çalışmaların işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülecek; deprem araştırmalarının tüm riskli alanlarda yoğunlaştırılması için gerekli kaynak ve koordinasyon Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca sağlanacak; süratle ve yoğun bir şekilde, afet çalışanlarının, afetlerde görev alacak diğer kamu görevlilerinin ve halkın eğitilmesi çalışmalarına ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde başlanılıp devam ettirilecek; kamuoyu afetlerle ilgili olarak kamu tarafından sağlıklı bir şekilde bilgilendirilecek ve   oluşabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı basın ile yakın işbirliği içinde olacak.

Ayrıca Afet Acil Durum Yönetimi Başkanı Ersoy, afet sonrası hasar ve kayıp tespitlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesinin de bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Mehmet Ersoy, toplantıda ayrıca TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili İdris Güllüce’nin, çalışmaları hakkında bilgi verdiğini, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu’nun yaşanan son depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu, MTA Jeoloji Etütleri Daire Başkanı Dr. Erol Timur ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökay Bostan’ın da deprem konusundaki çalışmalar hakkında rapor sunduğunu belirtti.