Deprem danışma kurulu toplandı

15 Haziran 2010 – Deprem Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesinde, hazırlanacak olan strateji belgesinin başlığının ”Ulusal Deprem Stratejisi” olarak belirlendiği, strateji belgesinin yol haritası ve konu başlıklarının ortaya konulduğu ve her konu başlığının koordinatörlerinin tespit edildiği bildirildi.

Deprem Danışma Kurulu’nun, ”Türkiye’nin depremselliğine ilişkin önceliklerin değerlendirilmesi ve ulusal deprem stratejisinin hazırlanması” konularını ele almak üzere gerçekleştirdiği toplantının ardından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, Deprem Danışma Kurulu’nun, 2010 yılı 2. toplantısını bugün Başbakanlık Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı Merkez Binada gerçekleştirdiği, toplantının açılışını Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in yaptığı ifade edildi.

”Ulusal Deprem Stratejisinin Hazırlanması” başlığı ile toplanan Kurula, Devlet Planlama Teşkilatı’nca da katılımda bulunulduğu ve strateji belgesinin hazırlanmasına yönelik önemli katkılar sağlandığı kaydedildi.

Toplantıya katılan Kurul üyelerinin sıralandığı bildirgede, üyelerin dikkat çektiği konular ve alınan kararlar şöyle sıralandı:

”Kurul üyeleri ülkemizde deprem konusunda güncel ulusal bir stratejik plan hazırlanması gerekliliği konusunda görüş birliği içerisindedir. Bu konuyla ilgili Strateji Planının sağlam bir misyon ve vizyon çerçevesinde katılımcı tarzda hazırlanması gerekliliği vurgulanmıştır.

Hazırlanacak olan strateji belgesinin başlığı ‘Ulusal Deprem Stratejisi’ olarak belirlenmiş, strateji belgesinin yol haritası ve konu başlıkları ortaya konulmuş, her konu başlığının koordinatörleri belirlenmiştir.

Afetlerden sonra daha etkin bir müdahalenin sağlanabilmesi için müdahale planlarıyla ilgili standartlar belirlenmeli, afet senaryoları hazırlanmalı ve bu çalışmalarda gerek genel idare, gerek yerel yönetimler ve gerekse sivil toplum kuruluşları etkin bir şekilde yer almalıdır.

Eğitim çalışmalarına toplumun her kesiminin dahil edilmesi ve bu çalışmaların sürekliliği esastır. Eğitim faaliyetlerinin standart ve akreditasyon esaslarının belirlenmesi çalışmaları en kısa zamanda tamamlanmalıdır.

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında afet eğitimleri, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek müfredat kapsamında öğretmenler tarafından verilmelidir.

Deprem riskinin azaltılması çalışmaları kapsamında İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve Doğal Afet Sigortaları mevzuatında gerekli düzenlemeler zaman kaybetmeden yapılmalıdır.

Sivil toplum örgütlerinin afet yönetim sürecine etkin olarak katılımları desteklenmeli, kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi için medya ile işbirliği arttırılmalıdır.” [Kaynak: Son Depremler]