Deprem için ışık kuleleri

Olası bir depremde aydınlatma ihtiyacı için 48 saat aralıksız yanan 40 ışık kulesi alındı

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, İstanbul Sismik Riski Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda alımlara devam ediyor.

Proje ile bugüne kadar İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İstanbul Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kızılay ve benzeri acil durumlarda ilk müdahaleci kurumlara ihtiyaç duyduğu müdahale ekipmanları sağlandı. Son olarak, olası bir deprem afetinden sonra aydınlatma ihtiyacına yönelik alım yapıldı.

Olası afetlerde ve olağandışı durumlarda, hastanelerin elektrik ihtiyacını karşılamak ve çevreyi aydınlatmak üzere 40 adet ışık kulesi alınarak Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi. Işık ayarları kule ayaktayken de yapılabilen ışık kuleleri, en az 48 saat devamlı çalışma ve 100 İt kapasiteli yakıt deposuna sahip. Işık kulelerinin 360 derece dönebilme ve 9 metreye kadar yükselebilme özellikleri de var. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne alınan ışık kuleleri, olası bir afet durumunda hastaneleri aydınlatacak.