Dönerse senindir!

dönerse senindir

Sosyal medya üzerinden pek çok çevreci oluşumu keşfetmek mümkün. “Katı Atıkların Geri Dönüştürülmesi” projesi de sessiz ve sakin keşfedilmeyi bekleyen bir proje olarak dikkat çekici. Proje ile ilgili pek çok içeriğe aşağıda yer verdik. Güncel olarak takip etmek için:

facebook.com/donersesenindir

twitter.com/donersesenin

Biz dünyayı dedelerimizden miras değil, torunlarımızdan ödünç aldık

İnsanoğlu günümüzde tam bir tüketici. Geçmişte de tüketici idi, ama şimdi kullanılıp atılan maddelerin fazlalaşması ile dünyamız yavaş yavaş çöplüğe dönmekte. Atılan maddelerin bizim için fonksiyonu bitiyor. Ama onlar için yeni bir süreç başlıyor. Zaman içerisinde ısı, nem, bakteriler, ışık, yağmur, soğuk, sıcak gibi faktörlerin yardımıyla çöplerimiz bir takım kimyasal reaksiyon sonucu çürüyerek yeniden doğaya dönmektedirler. Atılan çöplerin hepsinin dayanıklılıkları farklı farklıdır. Kimisi üç beş gün içerisinde doğaya karışırken kimi de asırlarca hiç bozulmadan kalıyor. Kullanıp attığımız maddelerin çürüme süreçleri hakkında bir fikir sahibi olursak, çevre sağlığımızı daha fazla düşünür ve çok uzun zaman bozulmadan kalan maddeleri belki kullanmayı azaltarak çevre kirliliğini azaltmaya bir katkı sağlayabiliriz. Bu dünya yalnız bize ait değil, aynı zamanda çocuklarımız ve torunlarımıza da ait. Bunu en güzel ifade eden şu ata sözünü aslında hepimizin unutmaması gerekli  “Biz dünyayı dedelerimizden miras değil, torunlarımızdan ödünç aldık”.

Tekrar ve tekrar senindir

Katı atıklar geri döner. Geri dönüşümle onları tekrar ve tekrar kullanabiliriz. Kağıt, plastik, cam ve metal atıklarınızı ayırarak geri dönüşümlerine katkıda bulunabilirsiniz. Her gün çöpe attığımız cam şişelerin, kağıtların, plastik ve metal kutuların ekonomik değeri aslında oldukça büyük. Türkiye, her yıl 100 trilyon liradan daha fazlasını çöp olarak kaybediyor. Dönerse senindir. Tekrar ve tekrar senindir.

Geri dönüşümün tarihçesi

Geri Dönüşümün en gerilerine gittiğimizde işin başlangıç noktasında buluyoruz kendimizi.

Geri dönüşüme olan ihtiyacın başlamasında savaşlar nedeniyle ortaya çıkan kaynak sıkıntıları etkili olmuştur. Büyük devletler, II. Dünya Savaşı sırasında ülke çapında geri dönüşümle ilgili kampanyalar başlatmışlardır. Vatandaşlar özellikle metal ve fiber maddeleri toplama konusunda teşvik edilmişlerdir.ABD‘de geri dönüşüm işlemi yurtseverlik anlayışında çok önemli bir yer edinmiştir. Hatta, savaş sırasında oluşturulan kaynak koruma programları, doğal kaynakları kısıtlı bazı ülkelerde (Japonya gibi), savaş sonrası da devam ettirilmiştir.

Siz ne yapabilirsiniz?

• Geri dönüşümü destekleyin. Ambalajında geri dönüşüm işareti olan ürünleri yeğleyin.
• Cam ambalajın binlerce yıldır geri döndüğünü ve içindeki ürünün camla hiçbir etkileşimde bulunmadığını bilerek alın.
• Plastik poşet ve yiyecek kapları gibi plastik ürünleri yeniden kullanın.
• Plastik traş bıçağı, çakmak, tükenmez kalem, folyo pişirme kapları gibi tek ya da çok az kullanımlık ürünleri kullanmayı en aza indirin.
• Az miktardaki alışverişlerinizde plastik poşet kullanmayın.
• Büyük boy ürünleri kullanın. Hacmi fazla ürünler hem daha fazla kulanım hem de daha az ambalaj tüketimi demektir.
• Şişe ve kavanoz gibi cam saklama ürünlerini tekrar kullanın.
• Atmak istediğiniz cam malzemeleri organik çöplerle birlikte atmayın. Biriktirip en yakınınızdaki cam kumbaralarına atın.
• Cam şişe ve kavanozları atarken renklileri ve renksizleri ayırın. Metal kapakları çıkartın.
• Çok fazla ambalaj malzemesi kullanılmış ürünleri almayın.
• Çocuklara oyuncak alırken dayanıklı olmasına dikkat edin. Oyuncaklar bozulduklarında çöpe giderler ve geri dönüşümleri çok zordur.

Proje Adı: Katı Atıkların Geri Dönüştürülmesi

Tasarlayanlar: Cansu Cengiz – Elif Danışmaz

Proje Danışmanı: Yard.Doç.Dr. Ebru Baranseli
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ – GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK BÖLÜMÜ – ESKİŞEHİR