Haiti depremi Şili’yi tetikledi ancak Türkiye’yi etkilemez

Art arda yaşanan Haiti, Japonya ve geçtiğimiz hafta sonu  Şili’de yaşanan büyük ölçekli depremler aralarında bir ilişki olup olmadığı sorusunu akla getirdi. Türk deprem uzmanları Haiti depreminin Şili’yi tetiklediğini ancak Türkiye için böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

02 Mart 2010 – AHDER, İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, son bir ayda yaşanan depremlerin anormal bir durumu gösterdiğine dair ellerinde bir bulgu olmadığını söyledi.

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu ise Haiti depreminin Şili depremini tetiklemiş olabileceğini belirtti: “Haiti’den sonra Şili’de de büyük şiddette bir depremin meydana gelmesi tetiklenme olayını açıkça ortaya koyuyor. Yalnız depremin olacağı bölgeler aynı tektonik sahalarda olmalı. Örneğin Türkiye’yi etkilemesi söz konusu değil. Çünkü ülkemiz Arap bloğunun sıkıştırdığı ve batıya doğru ilerlettiği bir durumda. Tektonik yapılarımız çok farklı. Aynı tektonik yapımız içerisinde, 1999 yılında Gölcük depremi Marmara üzerine bir enerji yükledi. Ancak kırılmaya yetmedi. Endonezya’da 2004 yılında 9.3 büyüklüğünde çok şiddetli deprem meydana gelmişti.
Yine ona çok yakın olan Sumatra adasında 2009 yılının Eylül ayında yakın bir fay kırıldı. 8.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunlara sismolojik tetikleme diyoruz. Bir de Ay’ın da depremi tetiklemesi var. Buna da, Ay’ın çekim gücüyle enerjinin açığa çıkması deniliyor. Öte yandan, dünyada anormal bir deprem hareketliliğinin var olabilmesi için, 8.5 ve üzeri depremlerin sayısının çok fazla artması gerek. Ancak şu an için böyle bir durum yok.”