İBB’den “kentsel dönüşüm” açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından depreme dayanıksız, çarpık ve yıpranmış binaların, sahipleri tarafından yenilenmek istenmesi halinde bu taleplerin yerine getirilebilmesi ile ilgili alınan kararın ardından medyada yayınlanan “İstanbul Yıkılıyor” başlıklı haberlere cevaben bir yazı yayınlayan İBB, İstanbul’da yıkım başlıyor haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

25 Kasım 2010- AHDER, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 23 Kasım Salı günü depreme dayanıksız, çarpık ve yıpranmış binaların, sahipleri tarafından yenilenmek istenmesi halinde bu taleplerin yerine getirilebilmesi ile ilgili 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’na eklenen bir karar aldı.

 Kararın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ve basında sıkça yer alan ‘Fikirtepe’ örneğinin hayata geçirilmesi için 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’na konması gereken zorunlu bir not olduğu belirtildi.

Kentsel dönüşümün başlayabilmesi için gerekli olan bu kararla, herhangi bir afet anında yıkılması muhtemel bölgelere belirli imar artışları verilerek vatandaşların dönüşümü kendilerinin gerçekleştirmesinin sağlanacağı vurgulandı. Karar bir yıkım kararı veya kamu eliyle yapılacak bir kentsel dönüşüm kararı değil mevcut yapıların sahipleri tarafından yıkılarak yeniden yapılmak istenmesi halinde yapılacak düzenlemelere ilişkin bir karar olduğunun altı çizilirken, bu kararla birlikte alt ölçekli planlarda, daha detaylı çalışmalar yapılacak ve bu alanlardaki yapılaşma şartları plan bütünlüğü, ulaşım aksları, altyapı sistemleri dikkate alınarak yeniden belirlenecektir.

Parseller birleştirilecek

Konuyla ilgili açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, Meclis’te alınan kararın 1/100000’lik İstanbul Çevre Düzeni Planı ile ilgili olduğunu söyledi. Kararın deprem ve tabii afet riski önleme planı olduğunu ifade eden Demir, “Bir ada içerisinde birden fazla evin tehlike arz etmesi durumunda yıkılacak binalarda yaşayan vatandaşlar bir araya getirilecek. Rızaya dayalı olacak şekilde yıkım yapılacak Parseller birleştirilerek biraz daha fazla imar hakkı tanınacak’ diye konuştu.