İPKB kamu binalarının güçlendirilmesi için ihale açıyor

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB),  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında gerçekleştirilen kamu binalarının güçlendirilmesi ve onarım çalışmalarını yaptırmak için ihale açtı.

İSMEP’İN üç bileşeninden ikincisini oluşturan  öncelikli kamu binalarının sismik riskinin azaltılması kapsamında güçlendirmesi yapılacak okul, hastane, yurt idari ve sosyal hizmet binaları ile kültürel miras kapsamındaki binalar için açılan ihaleye tekliflerin 18 Ağustos 2010 saat 14:00’a  kadar İPKB bürosuna teslime edilmesinin gerektiği belirtildi.