İstanbul’un Afetlerden Zarar Görebilirliği Sempozyumu gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi tarafından, İstanbul’un afetlerden zarar görebilirliğini her yönü ile tartışmak ve bilgi paylaşımının sağlanabilmesi amacıyla 04-05 Ekim’de “İstanbul’un Afetlerden Zarar Görebilirliği Sempozyumu” gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen sempozyumda ‘Yer Bilimleri, Beşeri Bilimler, Şehirsel Doku, Afetlerde Sağlık, Sigorta Hukuku ve İdari Planlama’ konuları, çok sayıda akademisyen ve uzman tarafından tartışıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hikmet Çakmak, afetlerle mücadele edebilmek için yaşanan felaketleri hatırlamak gerektiğini ifade ederek, “Afet unutulduğu zaman meydana gelir, bunun için unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi(İPKB) sosyal uzmanı Olgun Gündüz, İSMEP ile depremin yıkıcı sonuçlarını azaltmak için alınan yapısal önlemlerin yanında güvenli yaşam eğitimleriyle toplumun deprem gerçeğine karşı bilinçlendirildiğini belirtti.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ise şehirleşme, kültür ve medeniyetleri yaşanılan toplumlara yansıtmanın afetlerle doğrudan ilişkisi olduğunu dile getirdi. Söylet, “İstanbul Boğazı’ndan dingin bir şekilde geçerken etrafınıza baktığınızda dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşadığınızı anlıyorsunuz. Ancak her güzelliğin ağır diyetleri vardır. Bu sebeple biz şehrimizi olabilecek potansiyel afetlerden korumak gibi çok ağır bir sorumluluğa sahibiz. Üniversite olarak buna katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.