Karbon Ayak İzi Mi, O Ne ki?

Günümüzde sorunlarla çevrili bir gezegende yaşıyoruz. İklim değişikliği ve küresel ısınma son yıllarda yaşadığımız bu sorunların en başında geliyor.

İklim değişikliği ve küresel ısınma konularında bilgilendirme/bilinçlendirme çalışmaları şimdiye kadar ağırlıklı olarak hep yetişkinleri hedefledi. Oysa, önümüzdeki yıllarda küresel ısınmadan en fazla etkilenecek nüfus bugünün çocukları ile gençleri ve maalesef bu konularda bilgilendirilme/bilinçlendirilme çalışmaları sürekli ihmal ediliyor. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde, çocuklarımızı toksit atıklar, tüketilmiş doğal kaynaklar ve bilinçsizce uygulanmış enerji altyapıları gibi eski nesillerden kalan gezegenin mirası konusunda acilen hazırlamak gerekiyor.

Bu gereklilikten yola çıkarak hazırladığımız Karbon Ayak İzi Mi, O Ne Ki? adlı bilimsel hikaye kitabımız ile amacımız; genç nesillerimizin sadece iklim değişikliği ve küresel ısınma ve nedenleri hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak değil, bu genç nesli aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için nelerin yapılabileceği ve yapılması gerektiği konusunda eğitmektir.