Tuz Gölü çöl olacak

Tuz Gölü, açılması planlanan 10 adet yeni tuzla alanı nedeniyle milyonlarca ton taş ve toprakla ikiye bölünmesi ve kurumasıyla karşı karşıya.

21 Temmuz 2011, AHDER- Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Semih Ekercin, yaptığı açıklamada, kuraklık tehdidiyle yok olma noktasına gelen Tuz Gölü’nün son yıllardaki yağışlarla birlikte toparlanma sürecine girdiğini söyledi. Tuz Gölü’ndeki bu olumlu gelişmeye karşılık, açılması planlanan yeni tuz sahalarının göl için olumsuz bir gelişme olduğunu savunan Ekercin, “Tuz Gölü’nde 10 adet yeni tuzla alanı açılması planlanıyor ve bu havuzlar gölün kurumasını hızlandıracağı için büyük tehdit oluşturmaktadır” dedi. Tuz Gölü’ndeki su rezervinin tuz üretimi yapan işletmeler için bile yetersiz kaldığını ve yeni tuz havuzlarının gölü ikiye böleceğini kaydeden Ekercin, şunları ifade etti:
“Göldeki su rezervinde son birkaç yılda görülen iyileşme, rekor yağışlar nedeniyle oluşan bir durumdur ve geçicidir. Tuz Gölü’ndeki su rezervini etkileyen bölgedeki su kaynakları planlı bir şekilde yönetilememektedir. Son olarak gölü kuzeyden besleyen son yer üstü kaynağı olan Peçeneközü deresi üzerine de baraj yapılarak, gölün su rezervi zayıflatılmıştır. Göldeki su rezervi her yıl doğal olarak tuz üretimi yapan mevcut 3 adet işletme için bile çoğu dönemde yetersiz kalırken, gölün kritik noktasına açılacak 10 adet yeni tuz sahası, gölü kuzey ve güney olmak üzere iki parçaya ayıracaktır.”

GÖLÜN EKOLOJİK DENGESİ BOZULACAK

Haziran ayı içerisinde ihaleye açılan yeni tuz sahalarının Tuz Gölü’nün ekolojik dengesini bozacağını vurgulayan Ekercin, şöyle devam etti: “Açılması planlanan tuz havuzları için yeni setler yapılacak. Bu setlerin yapımı için kullanılacak milyonlarca ton taş ve toprak ile gölün doğal yapısı tahrip edilecektir. Oluşturulacak olan setler, göldeki kuzeyden güneye su geçişini tamamen engelleyerek, gölün su dengesini bozacak. Göldeki tuz oluşumu, doğrudan su miktarına bağlı olduğu için gölün su ulaşmayan kesimlerinde tuz oluşumu da gerçekleşmeyecektir. Bu bağlamda küresel ısınmanın kurutamadığı Tuz Gölü, milyonlarca ton taş ve toprakla kurutulacaktır.” Kurak dönemde tuz havuzları için yeterli suyun bulunamayacağını vurgulayan Ekercin, “2002-2007 yılları arasında bölgede görülen kuraklık esnasında tuz işletmeleri, tuz havuzlarında yeterli su seviyesine ulaşabilmek için pompalarla gölden ve yer altından su kullanmışlardır. Kuraklık tekrar yaşandığında gölden ve yer altından tuz havuzlarına su çekecek olan işletmeler, gölün geri kalan kısmını kurutacaklardır. Suyun ulaşmadığı alanlarda oluşacak kumul sahalarını bugün görmeye başladık. Sonuç olarak Tuz Gölü’nde yeni işletmelere ve tuz havuzlarına izin verilirse kurak dönemde yaşanacak su savaşı, Tuz Gölü’nü kum çölüne dönüştürecektir” diye konuştu.