Yetişkinlerde kalp masajı ve yapay solunum uygulama

Temel yaşam desteği nedir? Kalp masajı ve yapay solunum nasıl uygulanır?

temel-yasam-destegi

Temel yaşam desteği

Temel yaşam desteği, hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir. Desteğe başlarken eğer çevrede biri varsa bilinç kontrolünden sonra hemen 112 aratılmalı ya da aranmalıdır. Temel yaşam desteğinde ilk yardımcı yalnız ise 2 kurtarıcı nefes 30 kalp masajını 5 tur uyguladıktan sonra kendisi yardım çağırmalıdır.

Yetişkinlerde kalp masajı ve yapay solunum

1) Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olma
2) Hasta/yaralının omuzlarına hafifçe dokunarak ve “iyi misiniz?” diye sorarak bilinci kontrol etme; eğer bilinci yok ise:
3) Tıbbi yardım isteme (112)
4) Hasta/yaralıyı sert bir zemin üzerine yatırma
5) Hasta/yaralının yanına diz çökme
6) Hasta/yaralının kravat, kemer ve yakasını açma
7) Ağız içini kontrol ederek hava yolu tıkanıklığına neden olan cisim varsa çıkarma
8) Hava yolunu açmak için bir elini hasta/yaralının alnına, diğer elinin parmak uçlarını çenesinin altına yerleştirme
9) Çene kemiğinin uzun kenerı yere dik gelecek şekilde başı geriye doğru eğme
10) Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığını bak-dinle-hisset yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol etme:
– Göğüs kafesinin solunum hareketini gözleme
– Eğilerek yüzünü hastanın ağzına yaklaştırarak solumunu dinleme ve soluğu yanağında hissetmeye çalışma
– El ile göğüs kafesinin hareketlerini hissetmeye çalışma
11) Soluk alıp vermiyorsa alnının üzerine koyulan elin baş ve işaret parmağını kullanarak hasta/yaralının burnunu kapatma
12) Baş geriye doğru eğilmiş pozisyonda iken hasta/yaralının ağzını içine alacak şekilde yerleştirme
13) Eğer solunum yoksa hasta/yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniyenin üzerinde 2 kurtarıcı nefes verme, havanın geriye çıkıp çıkmadığını kontrol etme
14) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğini ortalayarak (göğüs kemiğinin üst alt ucunun ortası), göğüsün merkezini tespit etme
15) Bir elin topuğunu göğüsün üzerine yerleştirme
16) Diğer elini bu elin üzerine yerleştirme
17) Her iki elin parmaklarını birbirine geçirme
18) Parmakları göğüs kafesiyle temas ettirmeden, dirsekleri bükmeden, göğüs üzerine vücuda dik olacak şekilde tutma.
19) Göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde (yan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar bası uygulama bu işlemi dakikada 100 kez uygulama.
20) Hasta/yaralıya 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırma(30:2)
21) Temel yaşam desteğine hasta yaralının yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam etme

NOT: Suda boğulmalarda; eğer ilkyardımcı yalnız ise 30:2 kalp basısı uygulamasının 5 tur tekrarından sonra 112’yi arama

ilk yardım eğitimi