ZDS yaptırmak için gerekli bilgi ve belgeler hangileridir?

ZDS yaptırmak için gerekli bilgi ve belgeler:

  • Sigortalının adı, adresi, telefonu ve varsa cep telefonu
  • Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası
  • Sigortalanacak yerin açık adresi
  • Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu)
  • Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976-1996 arası, 1997-1999 arası, 2000 ve sonrası)
  • Binanın yapı tarzı (çelik/betonarme karkas, yığma kâgir, diğer)
  • Binanın toplam kat sayısı
  • Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)
  • Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (metrekare olarak)
  • Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer)