Hayat kurtarma zincirinin nasıl ilerlediğini biliyor musunuz?

Hayat kurtarma zinciri, dört halkadan oluşur ve ilk iki halka ilk yardımcının görevidir.

hayat kurtarma zinciri-ilkyardım

 

1.Halka

Sağlık kuruluşuna haber vermek.

2.Halka

Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği.

3.Halka

Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler.

4.Halka

Hastane acil servisleridir.

ilk yardım eğitimi

AHDER © 2020 All Rights Reserved