20 bin güvenli gönüllü

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında düzenlenen “Güvenli Yaşam Gönüllülüğü Eğitim Projesi”ne katılarak “Güvenli Yaşam Gönüllüsü” olan İstanbullular’ın sayısı 20 bini aştı.
Proje, İstanbul halkının başta depremler olmak üzere afetlere karşı bilinçlendirilmesini amaçlıyor.
Projenin ilk etabında, afetlerle mücadelede temel bilgi ve kavramlar, afetlerde bireysel hazırlık, afet öncesi zarar azaltma ve hazırlık aşamasında risk analizi yapma, acil durum hazırlık planı oluşturma, olası bir afet anındaki doğru davranış modelleri gibi temel afet bilgi ve becerisine yönelik eğitimler yer alıyor.

İki aşamalı eğitim

 Eğitimlerin ikinci etabında ise katılımcılara afet ve acil durum yönetimi, ilk yardım bilgisi, yangın bilgisi, tahliye bilgisi gibi eğitimler, uygulamalı dersler eşliğinde veriliyor.
Bir saatlik eğitimlerini tamamlayan katılımcılar, daha sonra “Güvenli Yaşam 2” eğitimlerine davet ediliyor.
(Kaynak: Bugün)