2023’ten sonra deprem olursa…

Türkiye’nin deprem konusunda izleyeceği yol, 17 Ağustos’un 12. yılında şekillendi.

18 Ağustos 2011, AHDER- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın açıkladığı Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı-2023 belgesine göre, 8 alt komisyon ve deprem bilgi bankası kurulacak. Ancak uzmanlar, eylem planını beğenmedi.
Prof.Dr. Oğuz Gündoğdu: “Açıklanan rapor daha önce defalarca tartışılan konular. Yeni bir şey yok ki. Bu rapor yerine, ‘biz neden 12 yıldır bir şey yapamadık’ diye başlık atsalar daha yararlı bir iş yapılmış olurdu. Açıklanan raporda sadece depremlerle ilgili biz hocaların medyada konuşma yasağı getirileceğine değiniliyor. Aba altından sopa gösteriyorlar. Geçmişte defalarca araştırılan ve plan haline getirilen raporlar neden eyleme dönüşmedi? Evvela çürük yapıların tespit edilmesi ve biran önce boşaltılması gerekiyor. Kentsel dönüşüm yasası çıkarılmalı.”
Prof.Dr. Celal Şengör: “Sayın Atalay’ın sözlerini kusura bakmasınlar ama ciddiye alamıyorum. Hükümetin depremle ilgili açıklamalarını komik buluyorum. Kandilli erken uyarı sistemi yaptı hükümetten muhatap bulamadı. Deprem için bilimsel düşünen sorumlu kişiler lazım.

Prof. Dr. Şerif Barış (Kocaeli Üniversitesi jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Sismoloji Uzmanı): “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın temeli 2 yıl kadar önce atıldı. Bu temel atılmadan önce aralarında birçok akademisyenin de bulunduğu bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmaya göre deprem öncesi ve sonrasında yapılacakların kararlaştırılması kurumların tek elde toplanması ve disipline edilmesine karar verildi. Devlet içindeki birimlerin koordinasyonunun şart olduğuna karar verildi. İşte 2 yıllık yoğun çalışmalardan sonra şimdi Türkiye’nin yol haritası belli oldu. 17 Ağustos depreminden 12 yıl sonra bu çalışmanın yapılması geç ama hiç olmamasından önemli. En azından elimizde bir yol haritası var. Şimdi yapılması gereken yol haritasına göre hareket etmek ve devlet kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması, sivil toplum örgütlerinin sistemin içine alınması, halkın eğitilmesi, medya desteği için stratejik plan hayata geçirilmeli. Bu plana inanıp, uygulamaya almazsak çalışma plandan öteye gidemez.”