Afet nedir?

Afet, bir toplumu ya da çevreyi olumsuz olarak etkileyen doğal ya da insan kaynaklı darbedir. Günümüzde afetler, yanlış risk yönetimlerinin sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu riskler, tehlikelerin ve savunmasızlığın ürünüdür. Ancak savunmasız olan ama insan yaşamayan alanları etkileyen tehlikelerin oluşturduğu olumsuz etkiler afet olarak nitelendirilmez.

Gelişmekte olan ülkeler, afetlerden çok daha fazla etkilenir. Afetler sonucu ölümlerin %95’i gelişmekte olan ülkelerde olurken, yine bu ülkelerin maddi kayıpları gelişmiş ülkelerin kayıplarının 20 katı derecesine erişmektedir.

Bir afet, en az bir kurbanı etkileyen trajik bir olay olarak da nitelendirilebilir, ör: kazalar, yangınlar, terörist saldırıları veya patlamalar.