Kaç tür afet vardır?

Tehlikeler ortaya çıkmadan önce insanlar tarafından yeterli önlem alınmadığından, tüm afetlere insanların neden olduğu söylenebilir. Tüm afetler, insanların afet yönetimindeki başarısızlıklarının sonucu ortaya çıkar.

Bununla birlikte afetleri genel olarak doğal ve insan kaynaklı afetler olarak sınıflandırabiliriz. Ancak tehlikeler genellikle tek başlarına afet kaynağı olmazlar, tehlikelerin birbirlerini tetiklemesiyle karmaşık bir şekilde afet haline gelirler (ör: deprem tsunamiye sebep olur, tsunami de sahil kesimlerinde su baskınlarını beraberinde getirir).

Doğal Afetler

Doğal afetler, insanları etkileyen doğal tehlikelerin (ör: volkanik patlamalar, depremler) sonucu olarak oluşurlar. Acil durum yönetimi eksikliğinden kaynaklanan savunmasızlık, maddi ve manevi kayıplara yol açar. Sonuçtaki kaybın miktarı, afet yerinde yaşayan insanların desteklenmelerine ya da afete dirençlerine, yani çabuk iyileşme kapasitelerine bağlıdır.

İnsan Kaynaklı Afetler

İnsan etkisi, ihmalkârlık, hata, ve sistem başarısızlığı sonucu oluşan afetlerdir. Bu afetler, teknolojik ve sosyolojik afetler olarak ikiye ayrılabilir. Teknolojik afetler, teknolojik başarısızlıkların sonucu oluşur (ör: mühendislik hataları, trafik kazaları). Sosyolojik afetlerde ise güçlü insan dürtüleri vardır (ör: suç olayları, panikler, isyanlar, savaşlar).