Afet Yönetimi İçin Bireysel Mobil Cihaz Uygulaması

Cep telefonu ve tablet uygulaması

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI AFETLERE HAZIRLIK MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında afetlere hazırlık çalışmalarında mevcut kapasitenin artırılmasına yönelik olarak 1 Eylül 2013 tarihinde “Afet Yönetimi İçin Bireysel Mobil Cihaz Uygulaması Projesi”  İstanbul AFAD ve derneğimiz ile birlikte hayata geçirilmiştir. Dokuz ay sonunda bireysel mobil cihaz uygulamasının kullanıma açılması hedeflenmektedir.

Proje, İstanbul’da yaşayanların; muhtemel afetleri en az zararla atlatabilmesi için afet öncesi bireysel olarak yapacağı hazırlıkları öğrenmesi ve afetlerden sonra hayatta kalma ve hayatını sürdürme bilgi ve becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunacaktır.

Yapılacak olan çalışma doğrultusunda İstanbul halkınınmuhtemel afetlere karşı bilinçlendirilmesinde ve yaşam alanları içerisinde neredeyse sürekli olarak bulunan mobil cihazlarda kullanımı basit, bilgilendirici ve afet sonrası yönlendirici fonksiyonları olan bir mobil yazılım-uygulama ile bilgilendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Afet ve acil durumlara hazırlık konusunda daha detaylı bilgi alma ihtiyacı bulunanlar, yazılımı-uygulamayı kullanarak, başkaca herhangi bir kanala gerek kalmaksızın kolayca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ulaşabilecektir. Bu proje sonucu ortaya çıkarılan ürünler, Afet ve Acil Durumlar ile ilgili konularda kamu-vatandaş arasında bir köprü daha oluşturacaktır.

Not: eski halen gelen teknolojinin 2020-21 de yenilenmesi için projelendirilmesi yapılacaktır.