Afete Dirençli İşyerleri Projesi

“Afete Dirençli İşyerleri” projesinin genel amacı Türkiye’de rekabetçi ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli işgücünü artırmaktır. Bu proje ile:

  • KOBİ’lerde çalışan personele işyerlerinde sağlıklı, güvenli ve kaliteli olarak çalışabilmelerini sağlamak amacıyla afet acil yardım planlama bilincinin kazandırılması;
  • Olası bir afete karşı risk yönetimi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla KOBİ’lerin afet acil yardım planlama kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

Projenin hedef grubu, Ceyhan Belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren KOBİ’lerde çalışan 200 personel ve Afet Acil Yardım Planlaması yapılacak 5 KOBİ’dir.

9 ay sürecek olan proje kapsamında KOBİ’ler İçin Afet Acil Yardım Planlama Rehber kitabı hazırlanmış ve KOBİ’lere afet acil yardım planlama bilincinin kazandırılması için seminerler verilmiştir. KOBİ’lerin afet acil yardım planlama konusunda kapasitesinin artırılması için 5 KOBİ’ye afet acil yardım planı uygulama eğitimi verilecektir.

“Afete Dirençli İşyerleri” projesi ile elde edilmesi beklenen kazanımlar şunlardır:

  • Ceyhan Belediyesi ve ilçe sınırlarında faaliyet gösteren odalar ve KOBİ’ler için afet acil yardım planlamanın önemi konusunda işbirliği oluşturulması
  • KOBİ’ler, afet meydana gelmeden önce acil müdahale ve yönetim yeteneği oluşturma için hazırlıklı olmalarını sağlayacak bir rehbere sahip olmaları
  • KOBİ çalışanlarında temel afet bilinci gelişecek ve olası bir afet riskine karşı her tür zararın azaltılması için etkin bir hazırlık süreci başlatılması
  • 5 KOBİ’nin afet acil yardım planlama kapasiteleri artırılarak afet riskine karşı risk yönetimi ve iş sürekliliği sağlanması
  • Etkin ve verimli bir afet yönetimi ile insan, sermaye ve kaynaklar korunarak Ceyhan bölgesindeki işletmelerin sürdürülebilirliği sağlıklı bir şekilde tahsis edilmesi
  • Ceyhan Belediyesi sınırlarında, deprem gibi afetler karşı can ve mal güvenliğini sağlayacak ve ekonomik kaybı minimuma indirecek acil önlemler alınması.

AHDER’in iştirakçiliği ile Ceyhan Belediyesi tarafından yürütülen projenin finansal desteği Çukurova Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı tarafından sağlanmaktadır.