Çocuklar için İklim Değişikliği Eğitim Kiti Projesi

“Çocuklar İçin İklim Değişikliği Eğitim Kiti” projesi “genç nesillere güzel, sağlıklı bir gezegen sunmak ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak” amacından yola çıkılarak AHDER tarafından geliştirilmiştir. Bu kapsamda, bu proje ile elde edilecek kazanımlar kısaca şöyle özetlenebilir:

  • İklim değişikliği ve nedenleri hakkında çocuklar arasında bir anlayış geliştirmek;
  • Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için nelerin yapılması gerektiğini çocuklara öğretmek;
  • Çocukları kendi yetişkinlik dönemlerinde kaçınılmaz olarak karşı karşıya kalacakları gezegen sorunlarını çözmeye hazırlamak
  • İklim değişikliği, nedenleri ve çocuklar ile sürdürülebilir bir gelecek yaratmanın önemi hakkında öğretmenler arasında bir anlayış geliştirmek.

Bağcılar Belediyesi’nin iştirakçi olduğu proje kapsamında ilköğretime devam eden 7-11 yaş grubu çocuklar için iklim değişikliğinin konu edildiği resimli bir hikaye kitabı hazırlanacak ve kitap belediye sınırlarında ikamet eden 15.000 çocuğa ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Ayrıca, Bağcılar Belediyesi sınırlarında görev yapan 114 ilköğretim öğretmeni de iklim değişikliği konusunda verilecek seminerlerle bilgilendirilecektir.

7 ay sürecek olan projenin finansmanı MATRA programı tarafından sağlanmaktadır.